Växel: 054 87 40 40       info@advokatark.se

Om oss

Advokat Sara Ronéus AB och Advokat Erik Königsson AB är två samarbetande advokatbyråer baserade i Karlstad. Sara Ronéus och Erik Königsson har mångårig erfarenhet och är specialiserade på: brottmål, mål om vårdnad, boende och umgänge, socialrätt samt ekonomisk familjerätt.

Du kan inte alltid välja bort juridiken, men du kan välja en advokat som bryr sig. För oss kommer alltid du som klient och dina intressen först. Vi garanterar dig lojalitet, engagemang och tillgänglighet i alla lägen. Vårt gemensamma kontor ligger centralt i Karlstad på Herrgårdsgatan 6 (bakom Domkyrkan).

Sara Ronéus

Sara Ronéus

Utbildade sig till jurist vid Stockholms universitet och tog sin examen år 2012. Hon har fuIIgjort tingsmeritering vid Värmlands tingsrätt. Sara Ronéus är ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Hon har tidigare arbetat och varit delägare på Carlstads advokatbyrå.

Erik Königsson

Erik Königsson

Utbildade sig till jurist vid Örebro universitet och tog sin examen år 2012. Han har fullgjort tingsmeritering vid Stockholms tingsrätt och därefter varit verksam som domare vid Värmlands tingsrätt och Hovrätten för Västra Sverige. Erik Königsson är ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Han har tidigare arbetat och varit delägare på Carlstads advokatbyrå.

Vad vi arbetar med

Brottmål

Offentlig försvarare
Om du är misstänkt för brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare måste vara en advokat och utses av tingsrätten, men det är du som väljer vilken advokat du vill ha. Begär någon av oss som offentlig försvarare. Vi antar oss uppdrag och har kompetens inom alla typer av brottmål.
Målsägandebiträde
Om du har utsatts för brott har du oftast rätt till hjälp av ett målsägandebiträde. Som brottsoffer kan du välja att en viss advokat utses för dig. Begär någon av oss som målsägandebiträde redan i samband med att du gör din polisanmälan. Vårt uppdrag som målsägandebiträde är att biträda dig och stå vid din sida före, under och efter rättegången. Vi är med dig under polisförhör, vi förbereder dig inför rättegången och vi hjälper dig att begära skadestånd. För oss är det viktigt att du som brottsoffer känner dig trygg under hela processen. Det är staten som står  kostnaden för målsägandebiträdets arbete. Du behöver alltså inte stå för några kostnader.
Särskild företrädare för barn
När ett barn har utsatts för brott utses i vissa fall en särskild företrädare för barnet av tingsrätten. En särskild företrädare ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta till vara barnets rätt under förundersökningen och den eventuellt efterföljande rättegången.
advokat hjälp
hjälp med familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge

Frågor om barn – framförallt vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden om barnet, vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med och hur mycket en förälder ska få träffa sitt barn – väcker alltid mycket starka känslor. Vid en konflikt med den andre föräldern bör du därför ha ett ombud vid sin sida. Ditt barn är det viktigaste som finns; välj därför ett ombud som har erfarenhet och är engagerat. Har du frågor eller funderingar kring din situation och behöver råd om hur du ska agera eller gå vidare kan du boka ett förutsättningslöst rådgivningsmöte med oss.

Ekonomisk familjerätt

Avtal

Om du har frågor kring eller behöver hjälp med exempelvis samboavtal, äktenskapsförord, bodelning, arvsskiften, testamente eller framtidsfullmakt ska du vända dig till oss.

Boutredningsman och bodelningsförrättare

Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i frågor som rör vård av unga (LVU), vård av missbrukare (LVM), psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt rättspsykiatrisk vård (LRV).

hjälp med avtal
Kontakta oss
erik königsson och sara ronéus

Du kan nå oss på följande sätt

Ringa oss

Om du har frågor kring våra tjänster och finner det besvärligt att hålla kontakt via mail kan du ringa.

Maila oss

Du kan använda dig av formuläret nedanför eller mailadressen så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Besök vårat gemensamma kontor

Vill du hellre besöka oss så hittar du oss på Herrgårdsgatan 6 (bakom Domkyrkan).

telefon  054 87 40 40

mail  info@advokatark.se

plats  Herrgårdsgatan 6, 65224 Karlstad

Advokat Sara Ronéus AB

Orgnr: 559182-3272

Bankgiro: 5914-0806

Advokat Erik Königsson AB

Orgnr: 559354-5345

Bankgiro: 5820-2532